Udržitelnost

Filson a udržitelnost

Společnost Filson s.r.o. klade velká důraz na téma udržitelnosti a toto téma pro ni není pouhou obecnou frází. Snažíme se přispívat k udržitelnému rozvoji a spolupracujeme s našimi zákazníky a obchodními partnery na snižování možných dopadů. Jako přední evropský výrobce čisticích a ošetřovacích prostředků pro automobily a provozních kapalin, chceme aktivně přispívat k řešení globálních ekologických problémů v oblastech, které spadají do naší odpovědnosti a vlivu. Vědomě rozdělujeme své finanční zdroje tak, aby naše investice odpovídaly dnešním potřebám, aniž by ohrožovaly zdroje budoucích generací.

Biologická rozložitelnost

Kapaliny do ostřikovačů a čisticí prostředky jsou 100% biologicky rozložitelné

Oběhové hospodářství

Snažíme se maximálně využívat principy zavedení prvků oběhového hospodářství

Ochrana vody a půdy

Cíle a programy pro zamezení vzniku a snížení množství odpadních vod, jakož i pro ochranu před kontaminací půdy, znečištěním ovzduší a hlukem

Recyklovatelné obaly

Obaly se 100 % podílem podílu recyklovaných materiálu

Rekuperační vytápění

Unikátní rekuperační systém pro vytápění celého výrobního závodu

Solární elektrárna

Vlastní solární elektrárna snižuje uhlíkovou stopu o více než 160 tun CO2

Vědomi si důležitosti tohoto tématu, nespokojíme se pouze s obecními proklamacemi, ale naopak podnikáme konkrétní kroky:

Jako jedna z prvních firem v oboru, začali od roku 2016 pracovat s vyšším podílem recyklovaných materiálu při výrobě plastových obalů pro provozní kapaliny, s cílem minimalizovat podíl nerecyklovaného materiálu a v dnešní době je již schopna nabízet svým zákazníkům obaly se 100 % podílem podílu recyklovaných materiálu v obalech, které nabízí k prodeji svým zákazníkům, tak abychom se aktivně podíleli na snižování používání plastových obalů ve světě, proto souběžný klademe důraz na i snižování hmotnosti PET obalů. V oboru obalových materiálů se současně snažíme maximálně využívat principy zavedení prvků oběhového hospodářství, např. připojením do výměnného systému používání palet CHEP.

Při výstavbě nového závodu ve Velvarech v roce 2022 se společnost zaměřila na snižování použití energetických zdrojů a zavedla unikátní rekuperační systém pro vytápění celého výrobního závodu, díky němuž bylo dosaženo redukce použití plynu ve výrobním závodě o více než o 93% v poměru k původnímu stavu.

V roce 2023 vybudovala a uvedla v činnost vlastní solární elektrárnu, které umožňuje společnosti energetickou soběstačnost na minimální úrovní 30 % původního stavu a snižuje uhlíkovou stopu o více než 160 tun CO2.

Od roku 2023 jsme se zavázali k certifikaci systému environmentálního managementu podle mezinárodní normy ISO 14001, z čehož vyplývají podnikové cíle a programy pro zamezení vzniku a snížení množství odpadních vod, jakož i pro ochranu před kontaminací půdy, znečištěním ovzduší a hlukem.

V rámci vývoje nových produktů neustále pracujeme na úpravě námi nabízených receptur, tak abychom byli schopni snižovat podíl škodlivých a nebezpečných látek (maximálně snižujeme spotřebu tenzidů na bázi palmojádrového oleje, případně preferujeme tenzidy s RSPO certifikací z udržitelných zdrojů a zredukovali jsme produkty s obsahem mikroplastů ) a neustále pracujeme na vývoji produktů, tak abychom byli jsme schopni zajistit a uvádět na trh výrobky, které dlouhodobě nepoškozují životní prostředí a umožní zachování zdrojů pro budoucích generace. (snažíme se o postupný přechod na tenzidy z udržitelných přírodních surovin, námi dodávané kapaliny do ostřikovačů a čisticí prostředky jsou 100% biologicky rozložitelné, současně klademe důraz na efektivitu formulací a balení a v maximální míře zavádíme přechod z plastového na papírové skupinové balení)

Jsme přesvědčeni, že naše řešení umožňují našim zákazníkům stát se udržitelnějšími. Protože je však naše vlastní výroba náročná na emise CO2, chceme jít ještě o krok dál a v rámci celého výrobního řetězce přizpůsobit náš způsob výroby. Přitom se řídíme dvěma základními principy: Je možné, že jsou naše cíle ambiciózní, avšak naše sliby musí být realistické.

Nemáme však času nazbyt. Má-li naše planeta zůstat obyvatelná i pro budoucí generace, musí lidstvo společně zrychlit tempo vytváření udržitelnější budoucnosti.  Jsme přesvědčeni, že i námi realizované inovace mají sílu podpořit jednu z největších výzev naší doby a minimalizovat dopad naší výroby na změnu klimatu.